Khơi thông tắc nghẽn hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 5 tháng

Chất lượng các dự án đổi mới sáng tạo tại Việt Nam theo chiều hướng tốt lên với sự đóng góp của các quỹ đầu tư.

Tác giả: Minh Anh