Lạng Sơn: Giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2024

Chính trị - Xã hội - cách đây 5 tháng

Năm 2024 dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế, trong đó tỉnh tiếp tục các giải pháp trọng tâm đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tác giả: Hoàng Hưng - Nguyễn Hà