Liên kết vùng để phát triển du lịch bền vững

Video - cách đây 2 tháng

Việc liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. HCM và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ liên kết hợp tác phát triển du lịch bền vững.

Tác giả: BẢO LOAN