Năng lượng tái tạo - một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế Bạc Liêu thời gian tới

Video - cách đây 3 tháng

Bạc Liêu có lợi thế phát triển năng lượng nói chung, trong đó có điện khí. Để phát huy lợi thế, tỉnh xác định năng lượng tái tạo là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế của Tỉnh thời gian tới.

Tác giả: BẢO LOAN