Ngành cà phê Việt và bài toán tinh chế để xuất khẩu

Video - cách đây 2 tháng

Theo ông Đỗ Ngọc Hòa - CEO Rain coffe: Chất lượng, sản lượng và chế biến của cà phê Việt đã có những thay đổi đáng kể những năm gần đây, tuy nhiên để xuất khẩu mạnh ra thế giới vẫn còn những yếu điểm.

Tác giả: BẢO LOAN - HOÀNG HƯNG