NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT: Người Đà Nẵng đổi hoa lan lấy thực phẩm hỗ trợ tuyến đầu chống COVID-19

Người tốt - việc tốt - cách đây 11 tháng

Một người chơi lan ở Đà Nẵng đã mở chương trình “Đổi lan lấy nước lọc, mì tôm làm từ thiện” gửi tới các bệnh viện, chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tiếp thêm thêm sức mạnh cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Tác giả: TUẤN VỸ