Người Quảng Nam "chạy đua" với bão Vamco

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 năm

Trước những diễn biến phức tạp của bão Vamco, người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang gấp rút giằng chống nhà cửa để tránh thiệt hại do bão gây ra.

Tác giả: TUẤN VỸ