Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành logistics

Video - cách đây 1 tháng

Tại Diễn đàn Logistics Vùng lần thứ V, các chuyên gia đã đưa ra những đánh giá về định hướng phát triển logistics, nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số ngành logistics.

Tác giả: HẢI NGÂN