P2P Lending cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có gì đặc biệt?

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 3 năm

Thông qua hình thức P2P Lending, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở mọi vùng miền đều có thể tiếp cận vốn nhanh chóng, thủ tục trực tuyến đơn giản và không áp lực về thế chấp tài sản đảm bảo.

Tác giả: DIỄM NGỌC - HOÀNG HƯNG