Phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân"

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tháng

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh vai trò của Giải báo chí trong việc quảng bá thành tựu của ngành y tế và đồng thời, phát hiện, cổ vũ những tấm gương điển hình trong ngành y tế.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG