Phát triển dự án điện khí LNG - câu chuyện nhìn từ Thái Lan

Video - cách đây 3 tháng

Ông Somsak Chutanan cho biết, Thái Lan là một nước nhập khí hóa lỏng 100%, thế nhưng phát điện bằng khí đang chiếm hơn 50% tổng công suất phát điện trên cả nước.

Tác giả: BẢO LOAN