Techfest kết nối vùng Duyên hải Bắc bộ: Phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo mở

Video - cách đây 1 tháng

Techfest kết nối vùng Duyên hải Bắc bộ được tổ chức là cơ hội để các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường, phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo mở.

Tác giả: HẢI NGÂN - BÙI HIỀN