PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH: Cơ hội gia nhập thị trường và các chuỗi giá trị mới

Video - cách đây 4 ngày

Phát triển logistics xanh không còn là xu hướng mà dần trở thành yêu cầu tất yếu với các hoạt động xuyên suốt từ khâu mua nguyên vật liệu, sản xuất, phân phối, giao hàng…

Tác giả: HOÀNG HƯNG - MINH HIẾU