PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH: Xu hướng tất yếu

Video - cách đây 4 ngày

Ông Lê Duy Hiệp – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cho biết xây dựng một ngành logistics bền vững, và có khả năng thích ứng nhanh là rất cấp bách và là xu hướng tất yếu.

Tác giả: Hoàng Hưng - Minh Hiếu