PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: Cần có các giải pháp đúng và trúng

Video - cách đây 1 tháng

Theo Phó Chủ tịch thường trực VCCI, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, ổn định, cần có các giải pháp đúng và trúng để đáp ứng các mục tiêu thúc đẩy thị trường.

Tác giả: BẢO LOAN