Tìm phương thức "hài hòa" trong quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Video - cách đây 4 tuần

"Việt Nam cần sớm có phương thức thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng vẫn đảm bảo hài hoà và cân bằng sức cạnh tranh cho các kênh bán hàng thương mại điện tử".

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG