THẾ GIỚI BIẾN ĐỔI VÀ CON ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM (SỐ 7): Gỡ vướng cho các doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ

Video - cách đây 7 tháng

Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc trao đổi với TS. Cấn Văn Lực xung quanh việc tìm ra giải pháp gỡ vướng cho doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN