Thị trường chứng khoán đang thay đổi ra sao?

Video - cách đây 2 năm

Dòng tiền đã có sự thay đổi, tập trung đa dạng nhóm ngành, như vậy khi một nhóm có biến động, dòng tiền có thể dịch chuyển sang các nhóm ngành khác, tránh biến động lớn trên thị trường.

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG