Tín dụng vẫn là “nguồn máu” lưu thông chính của dự án bất động sản

Video - cách đây 9 tháng

“Dự án bất động sản “nguồn máu” lưu thông chính vẫn là tín dụng, nhưng lãi suất cao như hiện nay thì cực kỳ khó” – ông Hiệp nói.

Tác giả: BẢO LOAN