Tình người Đà Nẵng với đoàn người hồi hương tránh dịch

Người tốt - việc tốt - cách đây 3 tuần

Với mục đích giảm bớt khó khăn cho người lao động về quê tránh dịch, nhiều nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng đã chung tay quyên góp tiền hỗ trợ lương thực, xăng, sửa xe miễn phí cho bà con.

Tác giả: TUẤN VỸ