TP.HCM: Xác định 3 trụ cột xuyên suốt để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5%

Video - cách đây 4 tháng

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2024, TP.HCM đã xác định 3 trụ cột xuyên suốt trong năm là hoạt động sản xuất - xuất khẩu, kích thích tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh đầu tư công.

Tác giả: HƯƠNG GIANG