[TRỰC TIẾP] Đại hội Đại biểu toàn quốc VCCI lần VII

Doanh nhân tiêu biểu - cách đây 2 năm

Sứ mệnh của VCCI là phải liên kết và thực hiện để đến năm 2045 góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển theo mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN