VCCI công bố bộ quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam

Video - cách đây 2 năm

Chủ tịch VCCI cho biết Bộ quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam là những phẩm chất đạo đức cơ bản cần có và cần được thực hành rộng rãi trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Tác giả: BẢO LOAN