VCCI Đà Nẵng: "Nhạc trưởng" kết nối cộng đồng doanh nghiệp miền Trung

VCCI - cách đây 1 năm

Năm 2023, VCCI Đà Nẵng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương trong khu vực.

Tác giả: TUẤN VỸ