"Xử lý" 20 điểm chồng chéo trong văn bản pháp luật để mở đường cho đầu tư

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 năm

Theo TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) việc xử lý 20 điểm chồng chéo có thể giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8 - 9%.

Tác giả: Đinh Thanh