VietinBank đặt ra 6 nhiệm vụ quan trọng năm 2020

Diendandoanhnghiep.vn Sáng nay (23/5) tại Hà Nội, VietinBank - mã chứng khoán: CTG tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020. ĐHĐCĐ VietinBank đã thông qua nhiều nội dung quan trọng…

đã thông qua nhiều nội dung quan trọng…

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng

Năm 2019, bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã triển khai quyết liệt và có kết quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình, giải pháp của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch Kinh doanh Trung hạn 2018 - 2020.

Chuyển đổi mạnh mẽ

Thực tế, trong năm qua VietinBank đã chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ việc dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ; phát triển mạnh mẽ mô hình kinh doanh theo chuỗi liên kết, phát triển và ứng dụng giải pháp ngân hàng tài chính tổng thể cho khách hàng/nhóm khách hàng.

Đồng thời, VietinBank đã tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự; nâng cao năng suất lao động và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động mạng lưới; đơn giản hóa, tinh gọn quy trình, thủ tục, hồ sơ; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị; nâng cao năng lực quản trị và điều hành, quản trị rủi ro; chuyên môn hóa hoạt động kinh doanh và tiệm cận với mô hình tổ chức theo thông lệ tốt của quốc tế.

Kết thúc năm 2019, hoạt động kinh doanh của VietinBank đạt được kết quả toàn diện, tiếp tục giữ vững vai trò là ngân hàng thương mại lớn, trụ cột, chủ lực của nền kinh tế, tiên phong thực hiện các chính sách của Chính phủ và NHNN, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Cụ thể năm 2019, tốc độ cải thiện hiệu quả cao hơn nhiều lần tốc độ tăng trưởng quy mô; Tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đến 31/12/2019 đạt 1,24 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2018 và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2019 đạt 11.461 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11.781 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 37,4% so với 2018. Quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,2%.

Chiến lược - Nhìn từ thực tế

Nhìn nhận ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 những tháng đầu năm 2020, ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, dịch bệnh COVID -19 lan rộng, tác động mạnh và đa chiều  tới các hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Đến nay, về cơ bản Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Với độ mở kinh tế cao, dự báo kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn và ngành ngân hàng là một trong những ngành chịu tác động lớn của dịch bệnh. Vì vậy, ngay từ đầu năm, HĐQT VietinBank đã chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, có kết quả các giải pháp đồng hành, hỗ trợ khách hàng/ nhóm khách hàng phòng chống, khắc phục khó khăn do dịch bệnh, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh, đồng thời đưa ra các chương trình tín dụng với lãi suất cho vay hợp lý và điều chỉnh giảm mạnh lãi suất, các loại phí để hỗ trợ khách hàng.

Những tác động của dịch bệnh và biện pháp ứng phó dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh trong năm 2020 của VietinBank, tuy nhiên những giải pháp hỗ trợ của VietinBank sẽ góp phần quan trọng phục hồi và phát triển nền kinh tế, tạo đà phát triển tốt hơn trong tương lai.

Để duy trì tiếp tục phát triển mạnh và bền vững năm 2020, ông Trần Minh Bình, Tổng Giám đốc VietinBank khẳng định, Ban Lãnh đạo VietinBank đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản.

Thứ nhất, VietinBank thực hiện có kết quả toàn diện các nhiệm vụ đề ra tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, cải thiện hiệu quả sinh lời, tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh doanh, cơ cấu khách hàng, chú trọng quản lý chất lượng tăng trưởng, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu. Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ, khai thác tối đa các biện pháp để tăng vốn tự có như: Lợi nhuận tích lũy nội bộ, chia cổ tức bằng cổ phiếu, đề xuất phát triển các kênh tăng vốn mới, phát hành trái phiếu thứ cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp vốn, kiểm soát tốt tốc độ tăng trưởng và cơ cấu tài sản có rủi ro. VietinBank triển khai và đáp ứng Basel II ngay khi được tăng vốn.

Thứ hai, hoàn thiện chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021 - 2023. Một số định hướng trọng tâm là phát triển mạnh theo chiều sâu, tăng trưởng gắn với cải thiện mạnh mẽ về hiệu quả. Tiếp tục cơ cấu lại danh mục tín dụng, tăng tỷ trọng phân khúc khách hàng SME và bán lẻ, đa dạng cơ cấu doanh thu. Quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả.

Thứ ba, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, tăng trưởng quy mô kinh doanh với tốc độ hợp lý đồng thời với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh doanh, cải thiện mạnh về chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Triển khai các giải pháp kinh doanh mới mang tính đột phá, phát triển các chuỗi liên kết thiết thực, chặt chẽ và hiệu quả, cung cấp tổng thể giải pháp dịch vụ tài chính ngân hàng cho từng khách hàng/nhóm khách hàng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện đại trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán.

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị mạng lưới; đẩy mạnh khai thác hiệu quả các địa bàn kinh tế trọng điểm của đất nước. Khai thác hiệu quả các ngành, cụ thể hóa chiến lược phát triển theo ngành và vùng kinh tế của VietinBank.

Thứ năm, nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, chất lượng tăng trưởng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ. Đẩy mạnh thu hồi nợ xử lý rủi ro, nợ xấu, nợ bán VAMC. Nâng cao chất lượng tài sản.

Thứ sáu, triển khai chủ động, tích cực các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID -19, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế.

Năm 2020, VietinBank đặt ra các mục tiêu chính trong hoạt động kinh doanh như: Dư nợ tín dụng tăng 4% - 8,5%; Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến 5 - 10%; Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 2%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn, tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác: Tuân thủ quy định của NHNN.

Năm 2020, VietinBank đặt ra các mục tiêu chính trong hoạt động kinh doanh như: Dư nợ tín dụng tăng 4% - 8,5%; Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến 5 - 10%; Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 2%...

Chia sẻ thêm với báo giới, ông Thọ cho hay: Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều thách thức, rủi ro từ căng thẳng thương mại, địa chính trị giữa các nền kinh tế lớn, đặc biệt sự tác động mạnh và đa chiều của dịch bệnh COVID -19 đã gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của ngành Ngân hàng, trong đó có VietinBank.

Tuy nhiên, toàn hệ thống VietinBank sẽ tiếp tục bám sát chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng, chiến lược phát triển của VietinBank, triển khai các công việc theo đúng định hướng, mục tiêu, nội dung và lộ trình đề ra. VietinBank tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, trụ cột của ngân hàng thương mại lớn, hàng đầu của đất nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, bứt phá phát triển sau đại dịch Covid-19, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Năm 2020, VietinBank đặt ra các mục tiêu chính trong hoạt động kinh doanh như: Dư nợ tín dụng tăng 4% - 8,5%; Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến 5 - 10%; Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 2%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn, tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác: Tuân thủ quy định của NHNN.

VietinBank có kế hoạch tăng vốn tự có từ nguồn lợi nhuận tích lũy và việc này đang được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để thực hiện. Trong bối cảnh đó, VietinBank tiếp tục định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2020 với tốc độ hợp lý, đảm bảo tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng theo điều hành của NHNN, đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ, hợp nhất năm 2020 bảo đảm hiệu quả kinh doanh cần thiết và cải thiện hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của nền kinh tế, tiếp tục cập nhật diễn biến và tác động của dịch COVID -19 đối với nền kinh tế và hoạt động của ngân hàng, phù hợp với phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Chia sẻ, hỗ trợ khắc phục khó khăn với doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ngân hàng thương mại Nhà nước trụ cột, chủ lực của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và người lao động; tạo cơ sở phát triển bền vững.

Nhìn nhận về chiến lược hành động và tiềm năng, triển vọng của VietinBank trong các năm tới, ông Thọ nhận định, trong trung và dài hạn, kinh tế Việt Nam được dự báo sớm phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực Châu Á, nhu cầu nguồn vốn, dịch vụ tài chính ngân hàng tăng lên cùng với sự phát triển kinh tế. Ngành ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Theo đó VietinBank sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ hội, cụ thể hóa chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với sự phát triển của thị trường.

Để thực hiện có kết quả chiến lược kinh doanh, VietinBank đã và đang phát triển nền tảng công nghệ thông tin hiện đại bậc nhất trong hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh số hóa hoạt động và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu và xu hướng vận động của thị trường sẽ giúp VietinBank phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững, tăng năng lực cạnh tranh; tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam.

Với vai trò của mình, VietinBank khẳng định và cam kết đáp ứng kịp thời, đầy đủ tất cả các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng, cần thiết của doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục, tăng khả năng tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với các doanh nghiệp và cá nhân. Ứng dụng rộng rãi các giải pháp ngân hàng trên kênh điện tử, thuận tiện, an toàn, bảo mật. Triển khai tích hợp thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp đa dạng các dịch vụ công không dùng tiền mặt cho nền kinh tế và xã hội. “Đặc biệt, VietinBank luôn chủ động phát huy tốt vai trò là Ngân hàng thương mại chủ lực, trụ cột của hệ thống, đi đầu trong việc thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước” ông Thọ Khẳng định.

 BOX: Năm 2020, VietinBank tiếp tục nằm trong Top 300 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới. Mới đây, tại Lễ công bố kết quả và trao Danh hiệu Sao Khuê 2020, hai dịch vụ ngân hàng điện tử của VietinBank tiếp tục đạt Sao Khuê là VietinBank eFAST (lần 2) và VietinBank iPay Mobile (lần 3). Đặc biệt, VietinBank iPay Mobile là đại diện duy nhất ngành Ngân hàng lọt vào Top 10 Sao Khuê 2020. Điều này đã minh chứng cho những đổi mới, đầu tư hiệu quả của VietinBank nhằm đem lại những tiện ích, trải nghiệm vượt trội, giúp việc quản lý tài chính cá nhân và tài chính doanh nghiệp của khách hàng trở nên dễ dàng, đồng thời góp phần tích cực thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và xây dựng cuộc sống số tiện ích, hiện đại.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết VietinBank đặt ra 6 nhiệm vụ quan trọng năm 2020 tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1628152012 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1628152012 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7
 
Khảo sát