Bắc Sơn (Lạng Sơn): 5 đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh

Diendandoanhnghiep.vn Huyện Bắc Sơn liên tục nằm trong Top đầu bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của khối UBND cấp huyện. Theo kết quả DDCI tỉnh Lạng Sơn 2023, huyện Bắc Sơn xếp thứ ba với 78.98 điểm.

>>>Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

2023 nhiều điểm nhấn

Trong năm 2023, huyện Bắc Sơn đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bà Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết, huyện Bắc Sơn quy mô nền kinh tế nhỏ, nguồn lực còn hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; thiếu mặt bằng sạch để thu hút đầu tư… Bằng sự quyết tâm và đoàn kết của cả hệ thống, huyện tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng; Đẩy mạnh giải ngân, thanh toán, quyết toán các dự án, không để tồn đọng vốn, nhất là các nguồn vốn chuyển sang năm 2023; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Phùng Thị Thanh Nga, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân Hội Doanh nghiệp huyện có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ

Bà Phùng Thị Thanh Nga, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân Hội Doanh nghiệp huyện có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ  vừa qua.

Theo đó, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả thu ngân sách đến ngày 30/11/2023 đạt  44,9 tỷ đồng. Ước thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện đến hết năm 2023 là 47.238 triệu đồng, đạt 153,69% dự toán tỉnh giao, đạt 131,61% so với dự toán huyện giao.

Năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện giá trị ước đạt 164,7 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Hoạt động của thương mại và việc cung ứng hàng hóa được duy trì ổn định, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, công tác thu hút đầu tư được huyện triển khai tích cực. Các dự án đầu tư ngoài ngân sách được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện như: Thành lập Cụm Công nghiệp Bắc Sơn 2; các dự án chăn nuôi công nghệ cao…. Trong năm, có 28 nhà đầu tư được hưởng chính sách và hoàn thành 04/07 nội dung hỗ trợ của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh. Thành lập mới 217 hộ kinh doanh cá thể, lũy huyện có 3.225 hộ kinh doanh. Thành lập mới 03 HTX, lũy kế số HTX đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn là 65 HTX.

Tạo môi trường đầu tư tốt nhất

Trong những năm qua, huyện Bắc Sơn luôn tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh. Nhờ đó, huyện Bắc Sơn liên tục nằm trong Top đầu bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của khối UBND cấp huyện. Theo kết quả DDCI tỉnh Lạng Sơn 2023, huyện Bắc Sơn xếp thứ ba với 78.98 điểm.

Theo ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, trong 6 năm qua, việc ghi nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp thông qua chỉ số DDCI, tỉnh và các sở ngành, UBND huyện, thành phố đã liên tục đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số này. Nhiều chỉ số thành phần như: Tiếp cận đất đai, cạnh tranh bình đẳng, tính minh bạch… đã được cải thiện đáng kể. Trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa trong việc cải thiện chỉ số thành phần, đặc biệt là 3 chỉ số có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm: tiếp cận đất đai và tính ổn định khi sử dụng đất; chi phí thời gian; tính minh bạch và tiếp cận thông tin.

>>>DDCI Lạng Sơn: Doanh nghiệp "soi" vai trò người đứng đầu

>>>Lạng Sơn: Nâng cao lợi thế cạnh tranh từ cửa khẩu thông minh

Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết, để tiếp tục duy trì chỉ số DDCI cấp huyện, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, giải quyết kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, trong đó tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra, cụ thể:

Đối với Chỉ số chi phí thời gian, huyện tập trung rà soát lại tất cả các quy trình xử lý, tinh giản thủ tục hành chính, thường xuyên thông báo và cập nhật thông tin tới Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhằm giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian cũng như chi phí trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và thánh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức.

Đối với Chỉ số chi phí không chính thức, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc trong việc xử lý, giải quyết về lĩnh vực đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, quản lý thị trường và lĩnh vực Bảo hiểm xã hội... Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất, tránh tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu, thái độ cửa quyền, hách dịch đối với người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức thuộc mọi lĩnh vực liên quan đến hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận cho các đơn vị có điểm số đứng đầu bộ chỉ số đánh giá DDCI năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận cho các đơn vị có điểm số đứng đầu bộ chỉ số đánh giá DDCI năm 2023

Đối với Chỉ số vai trò của người đứng đầu, tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của từng ngành, lĩnh vực; kịp thời chỉ đạo, rà soát những tồn tại, hạn chế thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương để đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục tháo gỡ các trở ngại đối với doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.

Trong thời gian tới, huyện Bắc Sơn sẽ tập trung 05 giải pháp trọng tâm để cùng tỉnh Lạng Sơn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Thứ hai, tập trung cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp như cải tiến các thủ tục về: thuế, hóa đơn, thanh tra không chống chéo, giải quyết khiếu nại thuế đối với doanh nghiệp; một số thủ tục được xây dựng có mục tiêu mang tính chất “đề phòng gian lận” cần chuyển sang thành “hậu kiểm”, hơn là bắt tất cả các doanh nghiệp làm ăn trung thực phải thực hiện. Xây dựng phong cách làm việc năng động theo tình hình mới…

Thứ ba, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến; kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm trên môi trường số, hội chợ quảng bá sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của huyện; tiếp tục hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị trường trong, ngoài huyện và xuất khẩu. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi, đặc biệt là đất đai, thủ tục hành chính; áp dụng các chính sách ưu đãi trong đầu tư để thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị.

Thứ tư, chỉ đạo các Ngân hàng trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp về huy động vốn, đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn vay để phát triển kinh tế. Chủ động tiếp cận khách hàng, xem xét cho vay với lãi suất hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ năm, tăng cường đối thoại, thông tin hiệu quả đến các doanh nghiệp, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp. Về phía Hội doanh nghiệp huyện cần tích cực hợp tác, phát huy vai trò cộng động doanh nghiệp trên địa bàn, là cầu nối hữu hiệu giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Sơn (Lạng Sơn): 5 đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1716536477 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1716536477 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10