ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: 9 giải pháp hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Diendandoanhnghiep.vn Từ hạn chế về việc nội địa hóa các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ đã đề xuất 9 giải pháp trọng tâm nhằm phát triển ngành trong tương lai.

>> ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: Nâng cao năng lực hiệp hội địa phương

Tầm nhìn dài hạn

Phát biểu tại tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc VCCI Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (HANSIBA) và Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cho biết, với giá trị lớn lao của 35 năm đổi mới đã mang lại cho người dân Việt Nam, Đất nước Việt Nam trong đó có cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam mà có nhắm mắt lại ước mơ cũng khó có thể hình dung ra được của thời kỳ bao cấp phải ăn bo bo, gạo kém chất lượng...

"Cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã từng nói “rồi tới đây Người dân Việt Nam, nhà nhà đều có tivi, tủ lạnh”, đó phải chăng là động viên, là “Hịch tướng sĩ” để Người dân Việt Nam nói chung, cộng đồng Doanh nghiệp nói riêng là chiến sĩ thời bình, đoàn kết tìm cách vươn lên trong sản xuất kinh doanh để làm giàu cho đất nước, cho mọi người dân ấm no – hạnh phúc và phồn vinh" - ông Hoàng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (HANSIBA) và Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI)

Ông Nguyễn Hoàng, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (HANSIBA) và Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI)

Để tiếp nối 35 năm đổi mới, tại Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa qua, Đảng – Nhà nước đã đề ra rất rõ một số mục tiêu, tầm nhìn cụ thể: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trong bình thấp; Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo ông Hoàng, để thực hiện mục tiêu trên, chúng ta sẽ cần có lần thứ 2 nâng tầm cao đổi mới. Đặc biệt là việc bùng phát Đại dịch COVID-19 làm cả Thế giới, trong đó có Việt Nam sẽ đặt ra yêu cầu chúng ta phải linh hoạt, thích ứng an toàn để thực hiện thành công kế hoạch, định hướng đã đặt ra và thực hiện để hoàn thành mục tiêu Dân giàu – Nước mạnh – Dân chủ – Công bằng – Văn minh mà mọi người dân Việt Nam đều mong muốn.

Tại Đại hội lần thứ VII của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần này, với việc cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam góp phần quan trọng để phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, sớm đưa nước ta trở thành nước Công nghiệp – Tiên tiến – Hiện đại, cộng đồng Doanh nghiệp Công nghiệp Việt Nam nói chung, ngành CNHT Việt Nam nói riêng xin được báo cáo tới Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan một số nội dung về việc góp phần phát triển ngành CNHT, ngành Công nghiệp Việt Nam như sau:

Thứ nhất, hiện cộng đồng Doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ có khoảng gần 500 Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hộ gia đình tham gia sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Theo mục tiêu tại Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 về CNHT, đến năm 2025 Việt Nam sẽ có khoảng 1.000 Doanh nghiệp CNHT và đến năm 2030 có khoảng 2.000 Doanh nghiệp CNHT đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất, trên thị trường nội địa chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp. Các Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang hết sức cố gắng vươn lên để có thể chiếm lĩnh được thị phần rất tiềm năng, còn bỏ ngỏ này, hiện hàng năm nước ta đang nhập khẩu hàng ngàn linh phụ kiện các ngành công nghiệp lên tới hàng chục tỷ USD/năm.

Thứ hai, việc triển khai hóa định hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển các lĩnh vực thuộc ngành CNHT là nhiệm vụ hết sức đúng đắn, chính xác và phù hợp với mong muốn của doanh nghiệp bởi chính sự thiếu hụt các ngành CNHT của Doanh nghiệp chính là “thị phần bỏ ngỏ” đầy tiềm năng tại thị trường Việt Nam và từ đó có thể “len chân” vào thị phần chế biến – chế tạo CNHT của thế giới.

Từ hạn chế về việc nội địa hóa các sản phẩm CNHT dẫn tới khối lượng linh phụ kiện nhập khẩu hàng năm về Việt Nam lắp ráp, chế tạo, sản xuất để xuất khẩu lên đến hàng chục tỷ USD (riêng sản phẩm linh kiện nhập khẩu thuộc ngành Điện tử và Ô tô vào khoảng 35-50 tỷ USD). Đặc biệt, Việt Nam chỉ có khoảng 0.2% trong tổng số gần 1 triệu doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia vào sản xuất chế tạo trong ngành CNHT. Đây thực sự là con số đáng báo động khi so sánh với cộng đồng doanh nghiệp CNHT tại một số nước ngay trong khối ASEAN.

Trong nhiều nhiệm kỳ qua của Chính phủ, cng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã được tiếp nhận các chính sách hỗ trợ, sự chỉ đạo cụ thể, định hướng con đường kinh tế thị trường XHCN cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thực hiện. Tại nhiệm kỳ hiện nay 2021-2025, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng đã được Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm và đã chỉ ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid để sản xuất kinh doanh phục hồi phát triển kinh tế trong giai đoạn tới và tầm nhìn 2030-2045”, ông Hoàng nhấn mạnh.

>> ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: Nâng cao vai trò của VCCI trong việc thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh

>> ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: Xây dựng chuỗi giá trị thông qua liên kết doanh nghiệp

9 giải pháp trọng tâm

 Đại hội Đại biểu Toàn quốc VCCI Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội Đại biểu Toàn quốc VCCI Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Về các đề xuất, ông Nguyễn Hoàng kiến nghị, để phát triển ngành CNHT Việt Nam theo định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đề ra, kính đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan hỗ trợ giải quyết một số nội dung sau:

Một là, sớm xây dựng Luật CNHT và trình Quốc hội và ban hành trong thời gian nhanh nhất nhiệm kỳ này.

Hai là, thành lập Ban chỉ đạo cấp Nhà nước do Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, với sự tham gia của một số Bộ/ban/ngành, một số tỉnh, thành phố, đại diện doanh nghiệp CNHT, Hiệp hội CNHT để thống nhất chỉ đạo thúc đẩy giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp CNHT.

Ba là, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để phát triển các doanh nghiệp thuộc ngành CNHT, quyết tâm đến năm 2025 tầm nhìn 2030 đạt tỷ trọng 5%-10% trên tổng số doanh nghiệp Việt Nam.

Bốn là, cần quy hoạch cụ thể từng vùng kinh tế (Bắc – Trung – Nam) để phát triển các ngành CNHT, tránh tình trạng “nhà nhà” phát triển – “ Tỉnh tỉnh – Thành phố” phát triển CNHT để hạn chế tối đa lãng phí nguồn lực của đất nước và cạnh tranh không cần thiết. Phải làm rõ vùng nào sản xuất linh kiện cho ngành gì như ô tô – điện tử – công nghiệp đóng tàu – nông ngư nghiệp – da giầy – dệt may.....

Năm là, cần có gói giải pháp cấp thiết, đặc thù về vốn (lãi suất và thời gian vay, hạn mức vay, tài sản thế chấp...) vì theo các quy định về điều kiện vay vốn (tài sản đảm bảo tiền vay, vốn đối ứng của Chủ đầu tư, lãi suất vay, thời gian vay...) vẫn còn trở ngại đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT. Đề nghị giao nhiệm vụ cho Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) là đơn vị đầu mối chủ đạo để tài trợ vốn ưu đãi cho các Doanh nghiệp CNHT Việt Nam.

Sáu là, Nhà nước cần có quy hoạch và chính sách cụ thể để hỗ trợ hình thành một số khu công nghiệp chuyên sâu tại 3 miền Bắc – Trung - Nam, hỗ trợ đào tạo lao động chất lượng cao, hỗ trợ công nghệ khi nhập khẩu các thiết bị cũ đã qua sử dụng nhưng phù hợp với chuẩn mực quốc tế và Việt Nam, chính sách thuế, đầu ra cho sản phẩm để trực tiếp dẫn dắt các doanh nghiệp CNHT tham gia sản xuất.

Bẩy là, cho phép các doanh nghiệp tư nhân thuộc ngành CNHT và CNHT cho công nghệ cao được tiếp cận vay vốn ODA để đầu tư mua thiết bị, máy móc, công nghệ của nước ngoài (đặc biệt chú trọng vào Nhật Bản) để có khả năng sản xuất, liên kết tham giá chuỗi sản xuất của Nhật bản và toàn cầu.

Tám là, việc kết nối các doanh nghiệp tập đoàn lớn quốc tế đang có mặt tại Việt Nam là hết sức quan trọng, thúc đẩy và “kèm cặp” để các doanh nghiệp FDI này cũng đặt hàng. Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất linh phụ kiện cấp cho họ để từ đó các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp len chân được vào chuỗi sản xuất CNHT.

Chín là, vấn đề khởi nghiệp đã được Thủ tướng chỉ đạo trong nhiều Hội nghị. Nhưng đối với ngành CNHT thì doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi tạo là đặc biệt then chốt để phát triển. Cần có chính sách ưu đãi cụ thể khuyến khích các thanh niên Việt Nam đã học tập, làm việc tại các công ty, các quốc gia có nền CNHT phát triển để họ khởi nghiệp trở thành các doanh nhân – doanh nghiệp CNHT 100% Việt Nam.

Hiệp hội Doanh nghiệp ngành CNHT Hà Nội mong Thủ tướng Chính phủ, tập thể lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm chỉ đạo để cộng đồng Doanh nghiệp CNHT Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, làm giàu cho doanh nghiệp và góp phần đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, sớm đưa nước ta trở thành nước Công nghiệp hiện đại. Chúng tôi tin tưởng rằng sau 35 năm đổi mới Việt Nam sẽ có giải pháp để bứt phá, phát triển đổi mới lần thứ hai mạnh mẽ và thần kỳ sánh vai với các cường quốc khu vực và thế giới”, ông Hoàng bày tỏ.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: 9 giải pháp hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tại chuyên mục VCCI của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1716456704 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1716456704 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10