Tiền Giang tạo động lực mới phát triển kinh tế

Diendandoanhnghiep.vn Tỉnh Tiền Giang là một trong những địa phương thuộc Top đầu của 63 tỉnh, thành cả nước trong giải ngân đầu tư công, được Bộ Tài chính xếp thứ 14 về tiến độ giải ngân tính đến cuối tháng 11/2022.

>> Tiền Giang tạo “cú hích” cho du lịch

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: Cùng với việc hoàn thành và triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, năm 2023, Tiền Giang sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế và đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp.

p/Du khách quốc tế quay trở lại Tiền Giang

Du khách quốc tế quay trở lại Tiền Giang

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, GRDP năm 2022 ước tăng 7,02% so với năm 2021. Trong đó, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,51%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10.8%; khu vực dịch vụ tăng 7,8%. Kim ngạch xuất khẩu của Tiền Giang năn 2022 ước thực hiện 3,85 tỷ USD, tăng 23,9% so với kế hoạch.

>> Tiền Giang: Phục hồi toàn diện hoạt động sản xuất công nghiệp

Tăng trưởng bền vững

Kinh tế của Tiền Giang đã phục hồi tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhanh, hoạt động thương mại- dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, xuất khẩu tăng trưởng tốt, thu ngân sách vượt dự toán. Đặc biệt, thu hút đầu tư tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, tính đến ngày 07/12/2022, tổng giá trị giải ngân đầu tư công của tỉnh đạt hơn 82% kế hoạch (cùng kỳ 80%), trong đó vốn ngân sách địa phương đạt 92% kế hoạch, ước cả năm 2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch. Tỉnh Tiền Giang là một trong những địa phương thuộc Top đầu của 63 tỉnh, thành cả nước trong giải ngân đầu tư công, và nếu tính chung trong 114 cơ quan Trung ương và các địa phương thì tỉnh được Bộ Tài chính xếp thứ 14 về tiến độ giải ngân tính đến cuối tháng 11/2022.

Đây chính là những nền tảng quan trọng để Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở huy động đa dạng các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển nông sản chủ lực, thu hút phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Cụ thể năm 2023, Tiền Giang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 7,0 - 7,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 45.850 - 46.700 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 10.288 tỷ đồng. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh đạt 830 doanh nghiệp.

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp

Về công việc trọng tâm năm 2023, ông Nguyễn Văn Vĩnh nhấn mạnh: Kết quả của năm 2022, năm 2023 có tính chất nền tảng, tạo đà cho các năm 2024 - 2025, có thể xem là các năm quyết định việc thực hiện mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Do vậy, trước mắt phải khẩn trương hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đổi mới công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư, trước mắt phải sớm hoàn thành Quy trình xúc tiến, mời gọi đầu tư theo hướng tích hợp toàn bộ thủ tục, tạo thuận lợi ngay từ lúc nhà đầu tư đến tỉnh tìm hiểu, đến thời điểm hoàn thành toàn bộ thủ tục và khởi công dự án; chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2023...

Để đạt được mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Tiền Giang cũng sẽ tiếp tục giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, tích cực và đẩy nhanh hơn việc hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, xây dựng kinh tế số, xã hội số thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những lĩnh vực cần sự công khai minh bạch.

Riêng đối với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ chủ động lên kế hoạch triển khai thực hiện ngay sau khi được phê duyệt, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong định hướng phát triển để làm căn cứ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm cho giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, tỉnh tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án Tái cấu trúc ngành công nghiệp tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các Chương trình phát triển công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn, Chương trình khuyến công, Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

“Tiền Giang sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hoá trách nhiệm của người đứng đầu theo đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2026; đồng thời tiếp tục xây dựng hoàn thiện bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch nâng cao PAR Index, PAPI, PCI của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo”- ông Nguyễn Văn Vĩnh chia sẻ. 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tiền Giang tạo động lực mới phát triển kinh tế tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1721579232 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1721579232 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10