15 triệu đô để hồi sinh… voi ma mút

Video - cách đây 4 tuần

Dự án này do cựu giám đốc sản xuất bộ phim “Công viên kỷ Jura” quyên tiền. Có lẽ ông muốn biến từ phim thành thật.

Tác giả: QUÂN BẢO