98.800 doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập trong 5 tháng 2024

Video - cách đây 2 tháng

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, tại phiên họp Chính phủ sáng 1/6, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Tác giả: MINH CHÂU