Bất động sản Duyên hải Bắc bộ 2022: Nhiều tiềm năng phát triển đột phá

Bất động sản - cách đây 11 tháng

Các tỉnh Duyên Hải Bắc Bộ với tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và tốc độ đô thị hóa cao, hạ tầng phát triển đồng bộ đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư BĐS lớn.

Tác giả: BẢO LOAN