Bộ GTVT đề xuất thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư bằng ngân sách

Video - cách đây 10 tháng

Thứ trưởng Bộ GTVT đề xuất phương án Nhà nước đầu tư rồi thu phí để hoàn vốn đối với các tuyến cao tốc.

Tác giả: BẢO LOAN