Thu thuế đối với hoạt động livestream bán hàng thế nào?

Video - cách đây 2 tháng

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Đức Chi cho biết sẽ thực hiện quản lý thuế và thu thuế đối hoạt động livestream bán hàng theo Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Tác giả: MINH CHÂU