Bộ trưởng Bộ GTVT: Giá vải đang đắt, Bắc Giang có thể dành một phần ngân sách để sửa cầu Cẩm Lý

Video - cách đây 6 tháng

Bộ trưởng Bộ GTVT: "Trường hợp cấp thiết quá mà tỉnh có nguồn, đợt này giá vải lại đắt thì Bắc Giang dành một phần ngân sách để làm đường"

Tác giả: BẢO LOAN