CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: Linh động trong nâng cọc, giảm thời gian nộp tiền đấu giá đất

Bất động sản - cách đây 12 tháng

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLaw cho biết không nên quy định cứng các mức cọc và thời gian nộp tiền.

Tác giả: DIỆU HOA - HOÀNG HƯNG