CEO THM Land: "Thuyền trưởng phải có trách nhiệm với các thuyền viên của mình"

Bất động sản - cách đây 1 năm

Theo doanh nhân Lê Thu Hà - TGĐ Công ty TNHH Phát triển đầu tư Hà Nội (THM Land), ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất, doanh nghiệp vẫn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và nhân viên công ty.

Tác giả: LÊ SÁNG thực hiện