Chống khai thác IUU (bài 1): Duy trì công tác tuyên truyền để ngư dân ý thức chấp hành

Video - cách đây 4 tuần

Cần tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm, trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền để ngư dân ý thức chấp hành khai thác thuỷ sản đúng theo quy định.

Tác giả: HƯƠNG GIANG