Chống khai thác IUU (bài 2): Cần tăng cường lực lượng chấp pháp trên biển

Video - cách đây 2 tháng

Để gỡ thẻ vàng IUU thì điều quan trọng nhất vẫn là ý thức, sự đồng lòng của các ngư dân. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động, kiểm tra, kiểm soát và xử lý...

Tác giả: HƯƠNG GIANG