Chủ tịch VCCI: PCI, PGI 2023 phản ánh những nỗ lực tích cực của chính quyền

Video - cách đây 2 tháng

Báo cáo PCI và PGI 2023 đã cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực tích cực của chính quyền các tỉnh thành phố trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh so với trước đây.

Tác giả: NHÓM PV