Chuẩn bị đủ các điều kiện để đưa Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống

Video - cách đây 2 tháng

Hiện Chính phủ đang gấp rút để trình Quốc hội cho phép Luật Đất Đai 2024 có hiệu lực vào ngày 1.7. Bộ TNMT đã hoàn thành dự thảo 6 nghị định, 4 thông tư và đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Tác giả: MINH CHÂU