Cơ hội hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường bất động sản

Video - cách đây 3 tháng

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, bất động sản là thị trường có vị trí và vai trò quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế quốc dân của Việt Nam.

Tác giả: BẢO LOAN