Cơ hội từ phát triển kinh tế rừng bền vững

Video - cách đây 2 tháng

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng hạn hẹp, chuyển dịch kinh tế theo hướng kinh tế xanh đang là xu hướng của toàn cầu.

Tác giả: BẢO LOAN