Kiến nghị nâng cấp hệ thống đường sắt Việt Nam để giảm chi phí logistics

Video - cách đây 1 năm

"Cần hoàn thiện, nâng cấp hệ thống đường sắt của Việt Nam theo hướng hiện đại để tạo ra một hệ thống giao thông nòng cốt, trụ cột, xương sống và xuyên suốt đất nước".

Tác giả: BẢO LOAN