Đẩy mạnh phát triển dự án hạ tầng giao thông lớn

Video - cách đây 2 tháng

Vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ có năng lực kết nối giao thông, bao gồm cả trục dọc và trục ngang còn nhiều hạn chế, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ.

Tác giả: BẢO LOAN