ĐIỂM BÁO NGÀY 06/01/2021: Thích ứng để vươn lên

Video - cách đây 5 tháng

Khác với mọi năm, Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ năm nay được cộng đồng doanh nghiệp đặt rất nhiều kỳ vọng vào các giải pháp quyết liệt để "tái khởi động, phục hồi kinh tế".

Tác giả: BẢO LOAN