ĐIỂM BÁO NGÀY 07/06: Cần cơ chế đặc thù để hút doanh nghiệp đầu tư năng lượng xanh

Video - cách đây 4 tháng

Chúng ta cần có những cơ chế chính sách đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chuyển dịch năng lượng, đặc biệt là năng lượng xanh.

Tác giả: BẢO LOAN