ĐIỂM BÁO NGÀY 10/07: Bất động sản tận dụng "cơ hội mới trong thời đại mới"

Bất động sản - cách đây 1 năm

Để tận dụng được "cơ hội mới trong thời đại mới", TS. Vũ Tiến Lộc - VCCI cho biết, điều đầu tiên cần là thúc đẩy thực hiện các gói hỗ trợ hiện có.

Tác giả: BẢO LOAN