ĐIỂM BÁO NGÀY 10/5: Công bố báo cáo PCI – PGI 2023

Video - cách đây 2 tuần

Mặc dù vẫn còn đó một số rào cản, trở ngại, tuy nhiên, nhìn chung Báo cáo PCI và PGI năm 2023 cho thấy, môi trường kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tác giả: MINH CHÂU