ĐIỂM BÁO NGÀY 13/09: Động lực cho “đầu tàu” tăng trưởng

Video - cách đây 3 tháng

Hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ là chủ trương mới, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ, đóng vai trò làm “đầu tàu” phát triển.

Tác giả: BẢO LOAN